Thông tin chi tiết liên hệ:

Chuyên viên tư vấn: Lê Minh Trung

Website: http://www.shantira-beach.info

Hotline: 0962118848

Công ty CenLand Miền Trung