Bình Định: Quy Hoạch mở đô thị Hoài Nhơn về hướng biển –

Quy Hoạch mở đô thị Hoài Nhơn – đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Trên định hướng phát triển không gian đô thị theo mô hình “Một trục – hai cánh – bốn trung tâm”, TX Hoài Nhơn tập trung quy hoạch, xây dựng đô thị, đầu tư xây dựng các dự án công […]