Núi Thành Sở Hữu Khu Kinh Tế Thành Công Nhất Việt Nam

Núi Thành là trung tâm phát triển công nghiệp nhanh và mạnh nhất của tỉnh Quảng Nam, đóng góp hơn 60% tổng thu ngân sách. Với Khu Kinh tế Mở Chu Lai được đánh giá là khu kinh tế thành công nhất Việt Nam, với động lực kinh tế chuyển dịch rõ rệt theo hướng […]

Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch ở vùng cực Nam Quảng Nam – Thúc đẩy các dự án ở Chu Lai phát triển

Nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai nhưng Núi Thành cũng giàu tiềm năng về phát triển du lịch. Hiện tại, địa phương đang “kích hoạt” để đánh thức tiềm năng ngành công nghiệp không khói nầy… Tiềm năng và những hạn chế… Huyện Núi Thành là huyện cực Nam của […]