Megacity Kon Tum – đầu tư sinh lời bằng tiền triệu

Câu chuyện đầu tư bất động sản bằng tiền tỷ Trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường bất động sản ghi nhận sự chuyển dịch cán cân đầu tư từ thị trường trọng điểm là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về thị trường thứ cấp là các tỉnh thành có tiềm […]