Núi Thành Sở Hữu Khu Kinh Tế Thành Công Nhất Việt Nam

Núi Thành là trung tâm phát triển công nghiệp nhanh và mạnh nhất của tỉnh Quảng Nam, đóng góp hơn 60% tổng thu ngân sách. Với Khu Kinh tế Mở Chu Lai được đánh giá là khu kinh tế thành công nhất Việt Nam, với động lực kinh tế chuyển dịch rõ rệt theo hướng […]